Ikkerfûgelkommisje

De Ikkerfûgelkommisje bestaat uit de volgende personen:
Naam: Vanuit:
Herman Steeghs Bestuur Waadrâne
Hylke Hoekstra Gebiedscoördinator Waadrâne
Nantko Reitsma Cluster Ferwerderadiel
Syds Miedema Cluster Holwerd
Marten van der Galiën Cluster Ternaard
Yme Meirink Cluster Paesens-Moddergat
Peter Bolhuis Cluster Ee-Engwierum
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!