<< Terug

Bijeenkomst: Wat betekent de invoering van het GLB voor jou?

Datum: 18 november 2022 Bijeenkomst: Wat betekent de invoering van het GLB voor jou?

Op 22 november a.s. organiseert Provinsje Fryslân een bijeenkomst over het nieuwe GLB op proefboerderij SPNA, Hooge Zuidwal 1, 9853 TJ Munnekezijl. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) praten je dan bij over wat er verandert in het nieuwe GLB en welke kansen het biedt.
Daarnaast worden dezelfde week nog 2 webinars georganiseerd.
Meer informatie over de bijeenkomsten en aanmelden via onderstaande links:
Bijeenkomst op 22 november in Munnekezijl
Webinar op 22 november over de conditionaliteiten en ‘verantwoord vertrouwen’
Webinar op 24 november over de eco-regeling en het ANLb