BIMAG nachtvlindermonitoring

BIMAG nachtvlindermonitoring

7 juli 2022

Nu het kabinet vergaande vermindering van de veestapel heeft afgekondigd en er tractors op de snelweg rijden, is de vraag ‘hoe ziet de toekomst van de boer eruit?’ actueler dan ooit. Dat boeren onze biodiversiteit beïnvloeden leidt geen twijfel. Binnen de huidige discussie lijkt het soms alleen om de negatieve effecten van stikstofuitstoot te gaan, maar zonder weilanden geen weidevogels.

Een groeiende groep boeren zet zich in voor een meer natuurinclusieve vorm van landbouw, met meer ruimte voor planten, bloemen en insecten. Ook wordt er gemonitord om te kijken wat er nu zoal rondvliegt. Een voorbeeld is de nachtvlinderinventarisatie in samenwerking met de Vlinderstichting.
Ook dit jaar worden er weer vanuit de BIMAG (Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden) volop nachtvlinders geteld.
Van april tot oktober zetten boeren tweewekelijks emmers met LED-verlichting buiten in het veld om nachtvlinders te lokken. In de emmers zijn eierdozen geplaatst waar de vlinders tussen kruipen. De volgende ochtend vroeg worden de vlinders vastgelegd op foto en ingevoerd in het meetnet van de vlinderstichting die ze vervolgens op naam brengt.

Zelf ben ik geen boer, maar een student milieukunde. Onze opleiding heeft een studentenmilieuadviesbureau van waaruit we aan diverse projecten werken en zo heb ik kennis gemaakt met de nachtvlindertelling van BIMAG. Vier boeren van Waadrâne zetten hun emmers bij Raard, Anjum, Hantumhuizen en Stiens en wij mogen helpen bij het fotograferen en invoeren van de nachtvlinders.
Persoonlijk vind ik dit een erg leuk project. Doordat de tellingen jaarlijks worden gedaan geeft het een goed beeld van welke soorten er op het boerenland voorkomen, welke trends en ontwikkelingen er zijn en hoe veranderingen in het beheer de biodiversiteit kunnen beïnvloeden. Als “onderzoeker van de leefomgeving” ben ik blij dat ik mag bijdragen aan dit onderzoek. Maar wat ik bovenal mooi vind aan dit project is dat het boeren niet wegzet als de oorzaak van een probleem, maar als een deel van de oplossing, en dat mag ook weleens gezegd worden.

Gabi Boonstra, Student milieukunde (Aeres MBO Lifesciences)
  

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!