Druk bezochte ALV

Druk bezochte ALV

9 april 2024
Wat een zaal vol mensen! Er moesten zelfs tafels en stoelen bijgezet worden.

Het jaar 2023 was voor Waadrâne wel een spannend jaar. Dit had te maken met de start van een nieuwe ANLb-periode, maar ook de start van het nieuwe GLB en de eco-regelingen. De ingewikkelde regelgeving maakte het niet makkelijk om het ANLb-beheer bij de deelnemers goed in te passen en daarin verantwoorde keuzes te maken. Daarbij kwam nog het feit van de late beschikkingen en de onzekerheid van financiering. En tot slot nog de mededeling van RVO dat de uitbetaling vertraging opliep in verband met de door hen zelf bedachte regelgeving. De uitbetaling van het ANLb-beheer 2023 door RVO heeft inmiddels voor 100% plaatsgevonden en alle deelnemers hebben hun ANLb-beheervergoeding 2023 ontvangen.

Op de ALV hebben we aangegeven dat we als collectief veel, en op een correcte manier, beheer hebben uitgevoerd. Daarnaast hebben nog een heel aantal andere initiatieven plaatsgevonden zoals de presentatie van het magazine ‘Útfûglje’ en de Tour de Boer-excursies (zie ook Jaarverslag 2023). Terugkijkend op de eerste periode ANLb en het eerste jaar van de nieuwe ANLb-periode kunnen we concluderen dat Waadrâne goed draait. Er staat een solide, professionele organisatie.
Iedereen, maar vooral onze deelnemers, bedankt voor het vertrouwen en de medewerking. Zo kunnen wel vooruit!!

Na de pauze was het woord aan Marije Klever, voorzitter van BoerenNatuur. Nadat zij zich had voorgesteld vertelde ze enthousiast over de organisatie, visie en missie van BoerenNatuur en haar ervaringen in de eerste 100 dagen als voorzitter. 
De missie van BoerenNatuur is om het voor iedere boer mogelijk te maken een boterham te verdienen met natuurinclusieve landbouw. Om hierin succesvol te blijven in de komende jaren volgt BoerenNatuur 3 sporen die elkaar versterken:
- Voortzetten van uitvoering agrarisch natuur- en landschapsbeheer
- Verbinden van stakeholders rondom natuurinclusieve landbouw
- Versterken van de vereniging en de organisatie BoerenNatuur

De Algemene Ledenvergadering werd afgesloten met een dankwoord van voorzitter Hans Kroodsma aan Marije Klever voor haar inbreng en aan de leden voor hun aanwezigheid en inzet in het afgelopen jaar. Daarna was er nog volop gelegeheid om na te praten onder het genot van een hapje en drankje.
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!