Eerste kennisuitwisselingsbijeenkomst 'Lûden út it Fjild' succes

Eerste kennisuitwisselingsbijeenkomst 'Lûden út it Fjild' succes

4 april 2024
Terwijl buiten ‘yn it fjild’ de eerste ‘ljipaaien’ zijn gevonden, vond op 28 maart jl., binnen bij de Dairy Campus, de allereerste kennisuitwisselingsbijeenkomst plaats voor veldmedewerkers van de Friese collectieven. Het was een bijeenkomst waarin ervaringen, met betrekking tot weidevogelbeheer, op een praktische manier werden gedeeld. De grote opkomst van ongeveer 50 personen bevestigt het belang van dergelijke kennisuitwisselingen.

Dagvoorzitter Attje Meekma, zelf boerin en BIMAG-nachtvlinderteller, opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom. Vervolgens gaf Age Flapper een beknopte uitleg over de rol van collectieven in het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), terwijl Sybe van der Schaar de samenwerking met de BFVW toelichtte.
Nazorger en dronepiloot Simon Spriensma nam de deelnemers via zijn presentatie en enthousiasme mee door de activiteiten die het hele jaar door worden uitgevoerd ten behoeve van weidevogels. Van het maaien van rietkragen in de winter tot het evalueren van de weidevogelresultaten in oktober/november met het nazorgteam en de boeren. Hij werpt ook een blik op de toekomst waarbij nieuwe technologische ontwikkelingen zoals AI (kunstmatige intelligentie) het veldwerk kunnen ondersteunen.

In de discussiegroepen werden uitdagingen tijdens het broedseizoen uitvoerig besproken en werd er gezocht naar oplossingen. Er werden veel tips en ideeën uitgewisseld, zowel onderling als richting collectieven. Onderwerpen als communicatie tussen beheerder en veldmedewerker, verschillen tussen de collectieven en de rol die collectieven kunnen spelen in communicatie en educatie voor loonwerkers en boeren kwamen aan bod.

Na een gezellige borrel gingen de deelnemers naar huis met een presentje en een hoofd vol nieuwe ideeën voor de uitvoering van hun taken in het veld. Het was een waardevolle start van het weidevogelseizoen 2024. Laat ze horen, de ‘Lûden út it Fjild’!
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!