Excursies naar proefvelden Kansrijke Gewassen

Excursies naar proefvelden Kansrijke Gewassen

1 juli 2024
Door met meer verschillende gewassen te werken, werken aan een biodivers landschap. Dat is één van de doelen van het project Kansrijke Gewassen dat Agrarisch Collectief Waadrâne met steun van de Versnellingsagenda uitvoert in samenwerking met Fjildlab, de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en Van Hall Larenstein. Vier boeren in de regio Noordoost-Friesland zijn vorig jaar gestart met het telen van veldbonen, erwten, koolzaad en/of zonnekroon. Sinds dit jaar onderzoekt Van Hall Larenstein onder andere de ecologische betekenis van de teelt voor de regio. De komende periode zijn er bij de vier boeren excursies waarbij de eerste ervaringen en resultaten worden gedeeld.
 

Veel potentie

,,De gewassen die geteeld worden binnen het project Kansrijke Gewassen worden nog niet veel gebruikt, maar hebben wel veel potentie", vertelt Hans Kroodsma, voorzitter van Agrarisch Collectief Waadrâne en één van de deelnemende boeren aan het project. ,,Vorig jaar zijn we begonnen met de proefvelden. Waar we onder andere naar kijken is of we met deze gewassen een nieuwe markt kunnen aanboren. Het is bewezen dat het telen van meer en verschillende gewassen verschillende voordelen oplevert voor de bodem en de biodiversiteit. Maar hoe kunnen we daar ook economisch voordeel uit halen? Onze ideeën daarover delen we graag tijdens de excursies, maar we zijn ook erg benieuwd naar ideeën van anderen daarover. Bijvoorbeeld als je ervaring hebt met biobased bouwen. Maar ook als je een heel ander gewas weet dat interessant kan zijn, horen we dat graag."

Kroodsma experimenteert nu zelf met zonnekroon. ,,Dit zou een mooie vervanger van maïs kunnen zijn. Het kan wel 25 jaar productief blijven. Dan hoef je niet ieder jaar je grond om te ploegen, waardoor je minder Co2-uitstoot hebt. Het is fijn dat we met dank aan Fjildlab en de Versnellingsagenda ruimte krijgen om hiermee te experimenteren."

De andere gewassen waarmee wordt geëxperimenteerd zijn veldbonen, erwten en koolzaad. Koolzaad wordt met name geteeld voor olie. In Nederland wordt er met name zonnebloem- en olijfolie gebruikt, wat geïmporteerd wordt uit het buitenland. Omdat import door onvoorspelbare factoren als droogte en politiek instabiele situaties kwetsbaar is, biedt dat kansen voor koolzaad.

Balling van Kuiken teelt veldbonen en erwten en is enthousiast. ,,We hebben vier verschillende rassen veldbonen en twee verschillende rassen erwten gezaaid op een veld van zo'n 2,7 hectare. Dit is voor het eerst dat we dit op deze manier doen en we zijn dan ook heel benieuwd naar de resultaten van de metingen van Van Hall."

Veldbonen en erwten zijn belangrijke gewassen in het teken van de eiwittransitie. Er wordt binnen het project gekeken naar een stabiele afzetmarkt, bijvoorbeeld voor consumptie. ,,We kijken naar nieuwe verdienmodellen, bijvoorbeeld voor humane consumptie. Veldbonen zijn bijvoorbeeld goede vleesvervangers. Daar zien we mogelijkheden in", aldus Van Kuiken. ,,We hebben de hoop en de verwachting dat er binnen twee jaar een nieuw afzetkanaal ligt. Er zijn veel mogelijkheden."
 

Excursies

De eerste excursie vindt plaats op woensdag 10 juli aan de Dykstrjitte/Nesserwei bij Wierum. Hier worden veldbonen en erwten geteeld door akkerbouwbedrijf Van Kuiken. Op donderdag 11 juli is de tweede excursie aan de Fjildbuorsterwei/Heemstrawei bij Brantgum. Hier wordt zonnekroon geteeld door Douwe Dijkstra.

Aan het einde van de zomer staan er nog twee excursies gepland. Dinsdag 27 augustus (onder voorbehoud) kun je meer te weten komen over de teelt van koolzaad bij Dirk Sieds Vries aan de Humaldawei bij Ie. Op woensdag 28 augustus is de laatste excursie, wederom naar een zonnekroonveld maar dan bij het Wyldpaed West (nabij huisnr. 2) in Twijzelerheide. Alle excursies vinden plaats van 13.00 tot 15.00 uur. Aanmelden kan via info@waadrane.frl.
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!