Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid te verbeteren!

Gezocht: Akkerbouwers en melkveehouders in de Kleischil die nieuwe methoden willen proberen om de bodemweerbaarheid te verbeteren!

18 januari 2023
Wil je de bodem op je bedrijf verbeteren en denk je na over het toepassen van nieuwe methoden? Dan is dit je kans! Laat ons weten waarmee je wilt experimenten om te ervaren hoe de bodemweerbaarheid (biologie, fysisch en nutriënten) verandert en wat het effect is op de opbrengst en kwaliteit van een gewas.

In 2022 zijn we met vier veldexperimenten gestart. Er is ruimte voor nieuwe experimenten in de groeiseizoenen 2023-2024. Rondom een experiment wordt een groep met collega-boeren gevormd en deze krijgen ondersteuning van een begeleider. Experimenten sluiten aan bij het streefbeeld en actieplan voor de Kleischil. De looptijd is maximaal 2 jaar (’23-’24). Mocht je mee willen doen, laat dan voor 1 februari 2023 weten op welke bodemgerelateerde thema's je ervaring wilt opdoen (maximaal 1 A4). 

Lees verder >>

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!