Insecteninventarisatie nabij Ferwert

Insecteninventarisatie nabij Ferwert

12 oktober 2022

Insecteninventarisatie door Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland

Net als in voorgaande jaren inventariseerde Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland ook in 2022 weer een aantal beheereenheden op het voorkomen van vlinders en hommels, in opdracht van collectief Waadrâne. Het ging dit jaar om vier vogelakkers, gelegen aan de Zeedijk en de Kahoolsterlaan ten noorden van Ferwert. De percelen werden op 19 juli en 1 september bezocht en geïnventariseerd, door het lopen van een willekeurige route door de percelen. Deze liep met name over de eiwitstroken, langs de bloemenstroken, waarbij zowel naar de insecten op de eiwitgewassen als in de bloemenstroken werd gekeken. De bloemenstroken werden hier en daar ook doorkruist. Alle waargenomen vlinder- en hommelsoorten werden tijdens het lopen van de route genoteerd en aan het eind van ieder perceel werd een goede inschatting gemaakt van het aantal waargenomen exemplaren per soort. Veel van de waargenomen vlinders en hommels foerageerden in de diverse gewassen, andere passeerden alleen. Bij bloembezoek werd dikwijls genoteerd op welke bloemen de insecten zaten.
Klik hier voor het volledige verslag van Gerrit Tuinstra.
  
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!