Maaien of NIET maaien? I

Maaien of NIET maaien? I

24 juni 2022
Een spannend moment voor weidevogels, maar zeker ook een spannend moment voor boeren. Niet alleen een spannend moment, maar gemaakte keuzes leiden soms ook tot spanning en onbegrip tussen boer en nazorger. Op tijd maaien van kwalitatief goed gras legt de basis voor een makkelijke en gezonde melkproductie op je bedrijf en vormt daardoor de basis van rendement. En wie rood staat kan uiteindelijk niet groen doen.

Op donderdagavond 23 juni jl. heeft melkveehouder Jan Bosch aan onze vrijwilligers in het veld uitgelegd hoe hij het weidevogelbeheer inpast op zijn bedrijf en welke keuzes en afwegingen daarbij een rol spelen.
Daarna heeft Andries Sneep van Hoogland Veevoeders uitgelegd waarom op tijd maaien zo belangrijk is en dat een boer daarbij volledig afhankelijk is van weersomstandigheden en vaak snel keuzes moet maken. Deze keuzes kunnen nl. per uur veranderen. Twee emmers verschillend ruwvoer lieten duidelijk zien wat het gevolg is van deze keuzes. Kort eiwitrijk gras met veel energie in de ene emmer, te zien aan de donkere kleur, en lang uitgegroeid gras met veel stengel en bloeiwijzen, te zien aan de licht kleur, in de andere emmer. Wat zou de keuze van de koe zijn??

De aanwezige vrijwilligers (mozaïekregisseurs, nazorgers, akkervogeltellers en jagers) hebben in de tuin bij Jan Bosch met interesse de uitleg gevolgd.
Terwijl op de achtergrond de loonwerker bezig was de tweede snede gras te kuilen van de percelen zonder weidevogelbeheer, liet Jan Bosch met trekker en wagen de groep kennis maken met het kruidenrijke grasland wat hij nog niet gemaaid had, omdat er nog weidevogels aanwezig waren met jongen.

Tijdens de gezellige nazit werd op deze zomerse avond nog lang nagepraat over weidevogelbeheer, maar ook over maaien, boeren en het belang van goede samenwerking.
    
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!