Maaien of NIET maaien? II

Maaien of NIET maaien? II

2 juli 2022
Vrijdagavond 1juli was de tweede bijeenkomst over maaien of niet maaien bij Mts Hiemstra in Bornwird. Zittend op strobalen in de schuur hebben vader Sjoerd en zoon Jorrit uitleg gegeven over hoe het weidevogelbeheer op hun bedrijf wordt ingepast. Met veel weiden, uitgesteld maaien, een greppelplasdras en een natuurvriendelijke oever verbeteren de weidvogelresultaten nog elk jaar. Zoon Jorrit gaf aan dat het voor hun bedrijf makkelijker en efficiënter zou zijn om geen weidevogelbeheer toe te passen. De maatregelen vinden nl. plaats in hun huiskavel en ze zijn niet zelfvoorzienend qua ruwvoer. Na de uitleg van Andries Sneep van Hoogland BV over het belang van kwalitatief goed ruwvoer voor een melkveehouderij, zijn we met de groep het land in gegaan.

De ‘strúntocht’ door de weilanden ging over het koepad naar het perceel met de greppelplasdras en de uitgestelde maaidatum. Het gras was nog niet gemaaid omdat er nog jonge kievitkuikens aanwezig waren. Dat lieten de aanwezig kieviten ons ook duidelijk weten. Bij terugkomst op het erf kon men nog even in de stal ‘buorkje’ en de melkrobot bekijken.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog lang gediscussieerd over weidevogelbeheer, maar vooral over stikstof en de gevolgen van dit beleid voor ons platteland.
    
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!