Oogsten vogelvriendelijk eiwitgewas, veldbonen

Oogsten vogelvriendelijk eiwitgewas, veldbonen

30 augustus 2023
In de nieuwe periode voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) is het mogelijk het pakket vogelvriendelijk eiwitgewas af te sluiten. Een aantal akkerbouwers in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne heeft dit pakket ingevuld met de verbouw van veldbonen.
Veldbonen hebben weinig tot geen bemesting nodig omdat de plant via de wortelknolletjes stikstof kan binden uit de lucht. Door de uitbundige bloei van het gewas trekt het veel insecten, die mede zorgen voor de bestuiving van het gewas. Deze insecten dienen weer als voedsel voor veel akkervogelsoorten. Ook biedt het gewas tijdens het broedseizoen veel beschutting en nestgelegenheid.
Na afloop van het broedseizoen als de veldbonen bijna rijp zijn is het tijd om te oogsten. Mts. van der Galien-Liezenga heeft de veldbonen geoogst als GPS (gehele plantsilage). Dit betekent dat zowel de plant als de bonen worden gehakseld en ingekuild bij een veehouder uit de buurt en dient als voer voor de melkkoeien. Een mooi voorbeeld van het sluiten van regionale kringlopen met veel voordeel voor biodiversiteit!

 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!