Oproep deelnemers BMP-cursus broedvogels inventariseren

Oproep deelnemers BMP-cursus broedvogels inventariseren

26 januari 2022

SOVON organiseert in Leeuwarden een BMP-cursus broedvogels inventariseren 

Wat kun je met de cursus
In de cursus leer je om broedvogels te tellen volgens de BMP-methode. Hiermee bepaal je, net als vele andere tellers, de aantallen en verspreiding van de broedvogels in je eigen (vast begrensd) telgebied volgens een gestandaardiseerde methode. Dit door het brengen van een aantal bezoeken, verdeeld over het voorjaar, waarbij je het gebied vlakdekkend telt. Dit aantal bezoeken is afhankelijk van het type terrein en de soortensamenstelling (bijvoorbeeld in een weidevogelgebied breng je 6 bezoeken, in een bos of moeras tot 10 a 12 bezoeken) en duurt meestal (afhankelijk van grootte van gebied) 1 tot 3 uren. Vaak worden deze bezoeken in de vroege ochtend gedaan. Met de tellingen lever je een nuttige bijdrage aan de kennis over aantalsontwikkelingen bij broedvogels op landelijke, regionale en lokale (bijvoorbeeld voor de beheerder) schaal. En het is natuurlijk erg leuk werk om te doen!

Meer informatie over de cursus vindt u in deze presentatie die is vertoond tijdend een informatiebijeenkomst over de BMP-cursus op 18 november 2021 en in dit filmpje wordt meer uitgelegd over het BMP (Broedvogel Monitoring Project).

Cursussen, lesdatums en locatie
De eerste cursus is (grotendeels) gericht op weide- en akkervogels. De theorie voor de cursus vindt plaats op donderdagavond te Leeuwarden op 31 maart, 14 april, 28 april, 19 mei en 2 juni. De praktijkdelen worden (in principe) gehouden op zaterdagochtenden: 2 april, 23 april, 7 mei en 21 mei.

De tweede cursus is (grotendeels) gericht op broedvogels in andere terreinen (moeras, bos, heide etc.). Alhoewel ergens in zuidelijk Fryslân, is de exacte locatie waar de theorie wordt gehouden nog niet bekend. Deze avonden zijn op dinsdagavond op 22 maart, 12 april, 3 mei, 24 mei en 7 juni. De praktijklessen zijn in principe ook op zaterdagochtenden: 26 maart, 16 april, 7 mei en 28 mei.
 
De locatie/verdeling van praktijkgroepjes is in overleg (maar zo dicht mogelijk in de buurt van woonplaats). In overleg kan het ook zo zijn dat er op een ander moment (bijvoorbeeld op vrijdagochtend) de praktijk wordt gehouden. Ik probeer daar creatief mee te zijn en zoveel mogelijk op ieders wensen aan te passen.
 
Overigens kan het natuurlijk zo zijn dat je woonachtig bent in zuidelijk Fryslân maar graag weidevogels wilt tellen in de toekomst, of dat je in noord Fryslân woonachtig bent en graag een cursus wilt over moerasvogels. Je kunt dan gerust gaan aansluiten bij de cursus in zuidelijk Fryslân of te Leeuwarden, dat scheelt weer reistijd!

Voorkennis
Om goed te kunnen inventariseren is het nodig om de (Friese) broedvogels te kunnen herkennen op zicht en geluid, en inzicht te hebben in gedrag. In de cursus wordt ook aandacht besteed aan de herkenning en gedrag (theorie en praktijk) en welke soorten je in welk type gebied kunt verwachten, en al doende leert men. Maar een zekere basiskennis is al wel aan te bevelen om succesvol mee te doen aan de cursus.

Ik hoop dat je hiermee enthousiast bent geworden om mee te doen en hoor graag nog even of je zeker mee wilt doen, en bij welke cursus. E
 
Met vriendelijke groet,

Jelle Postma
Coördinatie broedvogels Waddenzee en Fryslân
telefoon
          06 49390506 | 024 7410452
e-mail             jelle.postma@sovon.nl

 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!