Teelt veldbonen: een goed voorbeeld van een korte keten in de regio

Teelt veldbonen: een goed voorbeeld van een korte keten in de regio

14 februari 2024

De interesse in de verbouw van peulvruchten neemt steeds meer toe. In het ANLb zijn we vorig jaar gestart met het beheerpakket ‘Vogelvriendelijk eiwitgewas’. Vorig groeiseizoen hebben we in twee bijeenkomsten aandacht besteed aan de verbouw van erwten en veldbonen. Afgelopen maandag, 12 februari, twee dagen na de ‘Dag van de peulvrucht’, organiseerden wij, in samenwerking met Visser Fourage in Ingwierrum, een bijeenkomst waar de verwerking en toepassing van veldbonen/erwten in rantsoenen van melkvee centraal stond.

Eerst is aandacht besteed aan de saldo’s van de teelt van veldbonen en erwten. Daaruit blijkt dat de eco-regelingen, maar vooral het ANLb-pakket ‘Vogelvriendelijk eiwitgewas’, van wezenlijk belang zijn voor de hoogte van het te behalen saldo.
Daarna was er aandacht voor de oogst en verwerking van de veldbonen en erwten. Bij Visser Fourage in Ingwierrum verwerken ze de bonen/erwten uit de regio door ze op te slaan en te drogen, om ze daarna te pletten of te walsen. Het overgrote deel gaat naar melkveehouders in de regio die ze, vaak als vervanger van sojaschroot, inpassen als krachtvoer in het rantsoen voor de melkkoeien.

Een goed voorbeeld van een werkende korte keten. Door verdere optimalisatie van opbrengst en verwerking is hier in de toekomst nog veel groei mogelijk.

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!