Vervolg Tour de Boer

Vervolg Tour de Boer

11 juni 2024
Voor het tweede jaar op rij organiseert Waadrâne in samenwerking met Stichting Twirre excursies bij agrariërs die actief zijn met agrarisch natuurbeheer. Op 14 en 22 mei jl. waren de eerste twee Tour de Boer-excursies gericht op weidevogelbeheer. Deze waren bij Douwe Anema in Hallum en Gert Jan Sijtsma in Wetsens. Beide enthousiaste melkveehouders vertelden in het kort over hun bedrijf en hun drijfveer om aan weidevogelbeheer te doen. Daarna gingen de belangstellenden lopend of met trekker en wagen het veld in. Dat er veel weidevogels met jongen aanwezig waren was duidelijk te merken gezien het aantal alarmerende vogels. “Een geweldige ervaring” volgens een van de aanwezigen. 

In juli en september volgen nog twee Tour de Boer-excursies. Op deze avonden wordt uitleg gegeven over het akkervogelbeheer en vertellen de boeren wat over hun eigen akkerbouwbedrijf. 
De eerstvolgende Tour de Boer-excursie is op maandag 8 juli om 19:30 uur bij Mts. Visbeek en Van der Wal in Marrum. Tijdens deze excursie wordt een demonstratie gegeven met een drone. Deze wordt ingezet om, naast akkervogels, andere zoogdieren zoals reeën en hazen op te sporen.  
De laatste Tour de Boer-excursie van dit seizoen is op woensdag 11 september bij Mts. Van Kuiken in Wierum. Deze avond wordt ook uitleg gegeven over nachtvlindermonitoring. Het is verrassend om te zien hoeveel vlinders ’s nachts actief zijn.
 
Wil je er ook bij zijn op 9 juli en/of 11 september? Meld je dan aan via de agenda.
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!