Tour de Boer in Raard, hoe succesvol weidevogelbeheer in de praktijk werkt!

Tour de Boer in Raard, hoe succesvol weidevogelbeheer in de praktijk werkt!

31 mei 2023
Raard – Een uitnodiging in je buurtapp ontvangen voor een kijkje bij de plasdras op Spriens in Raard, daar was ik als vogelliefhebber snel voor te porren.  Vaak wandel ik op Spriens, en  hoor dan het prachtige geluid van de Tureluurs, Grutto’s en Kieviten. Het geluid dat vroeger op het land van mijn schoonvader in elk perceel op je neerdaalde. Het geluid van de maitiid. 

Zwerven door het hoge gras, zoekend naar nesten. Niet voor het rapen maar voor de bewondering. Dat was vroeger. Kortom de uitnodiging was mij op het lijf geschreven. Warm gekleed, want echt zomeren wil het nog steeds niet en met verrekijker om de nek, richting de boerderij van maatschap Hiemstra - Bokkema . Dat er meer mensen enthousiast op de uitnodiging in waren gegaan,  bleek uit de grote belangstelling. Boeren, burgers en buitenlui. Een even rijk gevarieerd gezelschap als het kruidenrijke vogelland. Prachtig om te zien als mensen elkaar fysiek ontmoeten in gemeenschappelijk belang. Dankzij het Agrarisch Collectief Waadrâne en de lokale vogelwacht werden we warm onthaald bij Yanco en Regina. Mooi om als “buurtbewoner” op het agrarisch bedrijf van je dorpsgenoten ontvangen te worden en kennis te nemen van alle inzet binnen het bedrijf. De avond begon met een rit op de tractor naar het plasdras gebied. De herrie van alle aanwezige vogels klonk als muziek in de oren. Jonge kuikens spatten weg…. een lust voor het oog.
Aanstekelijk en vol enthousiasme werden we meegenomen in het verhaal van de  plasdras en het vogelweidegebied. Ruim 9 jaar geleden werd begonnen met de eerste stappen voor de ontwikkeling van dit initiatief. Als er destijds nog maar 1 broedpaar “Skriesen” over is en nu 9 later maar liefst 41, dan mag je spreken van een groot succes. Het hele gebied telt maar liefst 50 broedparen. Dat alles dankzij een gecombineerde inzet van de boer, de vogelwacht en de jager. Ik was verrast over de cijfers die gepresenteerd werden en alle bijkomende zaken die nodig zijn om tot succesvol weidevogelgebied te komen. Als je 10% van je grond beschikbaar stelt, in dit geval ruim 7 hectare kruidenrijk grasland en mozaïekbeheer toepast, dan vraagt dat toewijding en uithoudingsvermogen van de boer. Niet alleen maatschap Hiemstra-Bokkema is actief met “vogeltjesland”. Het naastgelegen land van maatschap Thomas en Tjitske Dijkstra wordt ook ingezet om kansen te creëren voor de weidevogels. In de nabije omgeving van Raard zijn meer initiatieven gaande ook iets noordelijker op landerijen waar akkerbouw gepleegd wordt. Allemaal initiatieven die zich langzaam aan als een olievlek uitbreiden en dit beleid nog meer wind in de zeilen geeft. 
Jagers die een belangrijke rol vervullen in de balans tussen predatoren en vogelstand. De dronetechniek die ingezet wordt om zo effectief en het minst verstorend broedparen te tellen, het draagt allemaal bij aan het succesverhaal. 


Dat succesverhaal mag verteld worden al was het alleen maar om alle inzet van de vrijwilligers, de boeren te steunen. Want met hun inzet, passie en doorzettingsvermogen zie ik een gezonde toekomst voor de weidevogels. Nu nog het overheidsgeld om meer van dit soort initiatieven te realiseren. 

Johan Rozendal, Raard


 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!