Vacature voorzitter m/v Stichting Ganzencollectief Fryslân

Vacature voorzitter m/v Stichting Ganzencollectief Fryslân

25 april 2022
Stichting Ganzencollectief Fryslân behartigt sinds 2015 de belangen van beheerders die te maken hebben met (gewas)schade door ganzen binnen de provincie Fryslân. Het Ganzencollectief Fryslân zet zich met name in voor een werkbare en functionele regeling die de schade door ganzenvraat maximaal vergoed. Hierbij staan we in nauw contact met de provincie, BIJ12, TBO’s, agrarische belangenbehartigers en alle overige partijen binnen dit dossier.

\nOp dit moment (2022) is de Provincie Fryslân de huidige beleidsnotitie Gans in Balans aan het evalueren om per 2023 een nieuw beleid voor de komende jaren vast te stellen. De uitvoeringsnota die hier onder ligt onder het uit te voeren ganzenbeheer, is de door de provincie Fryslân opgestelde Fryske Guozzenoanpak; een beleidsdocument dat is opgesteld om te kunnen voldoen aan de opdracht vanuit Europa om winterganzen op te vangen en hiermee bij te dragen aan een vanuit Europa ingestelde instandhoudingsverplichting voor diverse overwinterende ganzensoorten.

\nHet is een hele uitdaging om met de andere belanghebbende partijen een éénduidige visie te ontwikkelen binnen dit complexe dossier. Lokaal kan er sprake zijn van gebiedsbepalende verschillen, zoals bijvoorbeeld op de eilanden, en er zijn diverse partijen waarmee moet worden samengewerkt.

\nHet bestuur van de Stichting Ganzencollectief Fryslân bestaat uit 7 zeer gemotiveerde vertegenwoordigers vanuit betrokken ANV’s en vanuit een aantal werkgebieden van de 7 agrarische collectieven in Friesland. De LTO wordt vertegenwoordigd door een agenda lid binnen dit bestuur. Deze groep wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter, geen bestuurder zijnde van een van de onderliggende agrarische verenigingen of van de collectieven.

\nPer direct zoekt het bestuur van het Ganzencollectief Fryslân een\n

Voorzitter m/v

\nWe zoeken een voorzitter m/v die:
\n✓ bestuurlijke ervaring heeft en leiding kan geven aan een bestuur
\n✓ een verbindende rol kan vervullen tussen meerdere partijen van uiteenlopende aard
\n✓ bekend is met het bestuurlijke circuit in Fryslân
\n✓ affiniteit heeft met de agrarische sector; bekendheid met ganzenbeheer is een pré
\n✓ flexibel inzetbaar is
\n✓ zich volledig vastbijt in het ganzendossier en hier samen met het bestuur een visie over ontwikkelt en deze uitdraagt en kan overbrengen

Wat bieden we?
\nEen uitdagende functie met vele verschillende uiteenlopende belangen binnen de complexe materie van het ganzendossier. Ingezette tijd en kosten worden vergoed.

Belangstelling?
\nVoor nadere informatie over deze functie kunt u zich wenden tot de huidige voorzitter, de heer Piet IJnsen, telefoonnummer: 06- 532 59 220 of per email: pj.ijnsen@knid.nl

Solliciteren?
\nTot vrijdag 6 mei a.s. kunt u uw reactie mailen naar: reins@solcon.nl
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!