Van bermgras naar compost

Van bermgras naar compost

4 augustus 2023
Een aantal boeren in Stiens en omgeving zijn in samenwerking met Agricycling Friesland gestart om van bermgras compost op eigen bedrijf te maken.
Op donderdag 3 augustus was op bedrijf van Mts Miedema in Stiens een excursie over het verwerken van bermgras tot compost in samenwerking met Agricycling Friesland. Bij Miedema wordt het gras aangeleverd door gemeente Leeuwarden, net zoals bij meerdere boeren in de gemeente.
Tom Miedema, voorzitter Agricycling Friesland, gaf tijdens de excursie uitleg over de regelgeving betreffende het composteren.


Ook gemeente Noardeast-Fryslân heeft belangstelling voor Agricycling en is, in samenwerking met Waadrâne, op zoek naar boeren die aan Agricycling willen meedoen. Heeft u belangstellen? Neem dan contact met ons op via e-mail info@waadrane.frl 
 
Hoe gaat het composteren in z’n werk?
Het gras wordt op een ‘ril’ gezet. Een paar eer per week komt een CMC-machine door de ‘ril’ om het bermgras om te zetten. (CMC = Controlled Microbial Composting) Deze CMC-machine werd gedemonstreerd tijdens de excursie en had een half uur nodig om door de ril te komen. In het begin van het proces kan dit wel 3 uur duren.
Er moet ongeveer 10% modder aan het bermgras worden toegevoegd om de compostering in werking te zetten en als het gras droog wordt aangevoerd moet er ook water aan worden toegevoegd. De hoeveelheid modder en water is vooral een kwestie van gevoel en wordt bepaald door de chauffeur van de machine en de persoon die de ril stelselmatig controleert.
De boer moet geregeld de ril temperaturen, deze mag niet warmer zijn dan 70°C, anders moet de machine erdoor. Na elke omzetting moet er een plastic kleed (luchtdoorlatend) over de ‘ril’ getrokken worden. De machine waar nu mee wordt gewerkt is nog niet voorzien van een oprolsysteem, daar wordt nog aan gewerkt.
Na ongeveer 10 weken is al het gras gecomposteerd en worden er monsters genomen voor kiemproeven en andere verontreinigingen.
De uitslag is na 3 weken bekent en bij een positieve uitslag kan de compost uitgereden worden. De organische stof van de bodem wordt hierdoor verbeterd. Wanneer er 10 ton compost per hectare wordt uitgereden kan er 60 kg stikstof worden bespaard.
Als de uitslagen van de monsters echter negatief zijn, dan voert de gemeente het product af naar de stort.

Het blijkt dat er toch nog wel wat werk en kosten voor de boer aan zitten, maar als je het product bekijkt en ziet wat de gehaltes zijn, word je toch wel enthousiast.
Misschien zijn er volgend jaar mogelijkheden om, via Agrarisch Collectief Waadrâne, deze compost in te zetten in een ANLb-beheerpakket in leefgebied Water of Klimaat. De boer krijgt hier dan een financiële vergoeding voor.
Al met al kan gesteld worden dat de ongeveer 50 personen die aanwezig waren het een interessante avond vonden.

Meer weten over Agricycling? Klik dan op onderstaand logo voor meer informatie.

 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!