Waadrâne Kennisquiz groot succes

Waadrâne Kennisquiz groot succes

12 januari 2024
Traditiegetrouw zijn we op vrijdagavond 5 januari jl. het nieuwe jaar gestart met de Nieuwjaarsbijeenkomst voor beheerders en vrijwilligers betrokken bij het agrarisch natuurbeheer. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. De medewerkers van Waadrâne hadden hiervoor een kennisquiz in elkaar gezet. Bij binnenkomst kreeg iedereen een kaartje met een vogelnaam welke correspondeerde met een foto op een van de tafels in de zaal. Op deze manier ontstonden er 15 gemixte teams van 4-5 personen.

Voor de kennisquiz van start ging gaf voorzitter Hans Kroodsma een korte terugblik op 2023 en vooruitblik op het jaar 2024. Daarna was het woord aan spelleider Jan Sierksma. In 6 spel- en 2 tafelrondes is de kennis van de aanwezigen getest.

Er werd gestart met een algemene ronde met vragen gericht op het agrarisch natuurbeheer bij Waadrâne. Hierin zat o.a. de meerkeuzevraag “Hoeveel deelnemers hebben in 2023 ANLb-beheer uitgevoerd via Waadrâne?” Slechts 4 van de 15 groepen hadden het antwoord goed, nl. 160 deelnemers. Ronde 2 ging om het herkennen van onze veldmedewerkers en ronde 3 bevatte afkortingen. In ons werk hebben we nl. veel te maken met afkortingen. Wij vroegen ons af of onze deelnemers en vrijwilligers deze afkortingen ook kennen. Dit bleek toch nog wel lastig, zo werd de afkorting ANLb door veel groepen uitgelegd als Agrarisch Natuur en Landbouwbeheer. De echte kenners weten natuurlijk dat dit Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer moet zijn.
Tijdens deze eerste 3 rondes moest per groep ook een tafelronde worden afgewerkt. Voor de pauze was dit de spreekwoordenronde met 10 rebussen met als oplossing een spreekwoord met een link naar de natuur. Veelal bekende spreekwoorden, maar er zaten ook een paar minder bekende tussen. Kent u bijvoorbeeld het spreekwoord “Trap het koren niet plat om een klaproos te plukken”?

Tijdens de pauze was er volop gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje bij te praten. Ondertussen werden achter de schermen de antwoorden gecontroleerd.

Na de pauze werden eerst de antwoorden van de eerste rondes doorgenomen en een tussenstand bekend gemaakt. Daarna stortten de groepen zich op de logoronde. Herken je het logo met een vogel, van het bedrijf waar Waadrâne mee samenwerkt of zomaar een logo met een dier?
Ondertussen werd gestart met ronde 4. Wat voor dier of plant zie je op de ingezoomde foto’s. Dit bleek voor de ene groep lastiger dan voor de andere. Zo was er maar 1 groep die de ingezoomde veldboon herkende. Waadrâne heeft in de afgelopen jaren veel spandoeken en borden laten maken ter promotie. In ronde 5 miste van elk bord/spandoek een woord of afbeelding, maar welke? Deze ronde werd over het algemeen goed doorlopen. Dat betekent dat deze publiciteitsuitingen werken! De laatste, 6e ronde bevatte geluidsfragmenten, of de zang van een vogel of een lied met in de tekst een of meerdere vogels. De koekoek en grutto werden bijna door alle groepen wel herkend, maar Anneke Douma met Simmermoarn was voor de meesten toch te moeilijk. Hierna kon de logoronde nog worden afgerond. Het blijkt dat veel het logo van het Ganzencollectief Fryslân niet kennen (heeft toch al een paar keer in de nieuwsbrief gestaan). De logo’s van John Deere en de PVV werd daarentegen door de meeste herkend, opvallend was dat alle groepen het logo van de playboy wel goed hadden.

Na controle van de antwoorden en alle punten te hebben opgeteld bleek dat de poedelprijs voor de ‘Goudûlen’ was. De 2e prijs was voor de ‘Ljurken’ en de 1e prijs was voor de ‘Patrizen’. Alle groepen kregen een attentie om tuinvogels te voeren.

De voorzitter sloot deze avond, met veel plezier en een fijne sfeer, af door iedereen te bedanken voor zijn of haar aanwezigheid en in het bijzonder Jan Sierksma die deze avond als prima spelleider fungeerde. Hierna was er nog gelegenheid voor een gezellige nazit. De reacties na afloop op deze avond waren zeer positief, dit ging o.a. over de inhoud van de quiz en het enthousiasme over de gemixte groepjes “dan prate jo ek ris mei inoar”. Bij vertrek kregen alle aanwezigen nog 2 ganzen droge worsten aangeboden.
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!