Waadrâne organiseert excursie Vogelakker tijdens Friese Vrijwilligersdag

Waadrâne organiseert excursie Vogelakker tijdens Friese Vrijwilligersdag

7 september 2022

Excursie vogelakker Nijlânswei in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne

Op vrijdag 2 september verkende een kleine groep belangstellenden een vogelakker in beheer van het Agrarisch Collectief Waadrâne. Deze veldexcursie stond in het teken van de Friese Vrijwilligersdag. Overal in Friesland werden veldactiviteiten georganiseerd om deelnemers kennis te laten maken met veldbiologisch beschermings- of onderzoekswerk.
De excursie startte aan de Nijlânswei nabij Engwierum. De route liep over een onverhard pad langs een meanderende sloot die nog steeds de loop van de kreek volgt uit de oorspronkelijke kwelder die in de vroege middeleeuwen is ingepolderd. De vogelakker aan de Nijlânswei behoort tot een van de succesvolste in het werkgebied. In het voorjaar broedt hier de Veldleeuwerik en Gele Kwikstaart en later in het seizoen de Kwartel of Grasmus die vanaf begin mei uit de Afrikaanse winterkwartieren arriveren. De deelnemers stonden stil bij de optimale broedbiotoop voor de veldleeuwerik dat bestaat uit een gevarieerde en open pollige graszode.
             
De vogelakker kent een grote verscheidenheid aan verschillende gewasstroken zodat er plaats is voor veel soorten akkervogels die hier kunnen broeden en foerageren. Deze verscheidenheid wordt nog eens verstrekt door de aanwezige bloemen en kruiden. Toch viel het aantal waargenomen insecten tegen. Dat had waarschijnlijk te maken met de droogte. Een deelnemer ontdekte een mooie Kolibrievlinder die een hoop goed maakte. Deze dagactieve nachtvlinder foerageerde op de Gewone klaver die nog volop in bloei stond. Door de bloemkop in je vingers te wrijven ervaar je hoe nectarrijk de bloem is; hoe natter hoe meer nectar. Een gesloten tapijt van klaver is echter ongunstig voor akkervogels. De deelnemers ervaarden dit door met hun hand te voelen naar de bodem waar het zonlicht en de warmte niet kan komen. Dit in tegenstelling tot Luzerne die wel heel goed zonlicht en warmte naar de bodem geleid zodat er prima omstandigheden ontstaan voor broedende vogels of voor opgroeiende kuikens. Ondertussen werden veel libellen waargenomen, het ging in de meeste gevallen om de Steenrode Heidelibel. Een soort die in Friesland algemeen voorkomt bij stilstaand water met een rijke oevervegetatie. Ook werd een enkele Witte Halvemaanzweefvlieg aangetroffen.
De vogelakker bevat ook overstaande granen zodat er voor overwinterende akkervogels jaarrond voedsel aanwezig is. De deelnemers lieten de korrels door hun handen gaan en maakten kennis met de verschillende graansoorten. Op de terugweg werd nog gezocht naar de dagvlinder 'Hooibeestje' en naar sprinkhanen die eerder in het seizoen wel volop aanwezig waren. Helaas werden deze niet meer aangetroffen.
Ter afsluiting kregen de deelnemers nog wat informatie over vlinders, het afgelopen insectenonderzoek en over Agrarisch Collectief Waadrâne. Iedereen kon terugkijken op een geslaagd veldbezoek, een enkeling ging nog naar de Ezumakeeg om vogels te kijken en weer anderen naar de volgende veldexcursie van de Friese vrijwilligersdag.    
De excursie werd geleid door ecoloog Bauke Koole, hij schreef ook het bovenstaande verslag.
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!