Waadrâne zet drones in op Vogelakkers

Waadrâne zet drones in op Vogelakkers

29 mei 2024
In het weidevogelbeheer wordt de drone al veel ingezet bij het lokaliseren van nesten voordat er gemaaid wordt. Vorig jaar heeft Waadrâne als proef ook de drone ingezet in het akkervogelbeheer en dan met name op de vogelakkers. Door de vaak dichte begroeiing en de wijze van monitoren is het soms niet mogelijke om de exacte locatie van akkervogelnesten aan te geven en zitten er ook vaak veel jonge hazen en reeën in de vogelakkers. Door de inzet van de drone vlak voor het maaien van vogelakkers (vogelakker wordt niet voor 1 juni gemaaid) kunnen nesten en jonge dieren gespaard worden.
Dit jaar gaan we de drone op meer vogelakkers inzetten. De akkervogelteller speelt hierbij een cruciale en coördinerende rol. Voor de beheerder plannen maakt om de eiwitstroken op de vogelakker te maaien, neemt hij contact op met zijn akkervogelteller. De akkervogelteller regelt dan de inzet van de drone. De dronepiloot wordt tijdens het vliegen geassisteerd door minimaal 2 vrijwilligers. Het wordt op prijs gesteld dat de beheerder ook mee het veld in gaat, dit is voor hem een mooie kans om te zien wat er, naast akkervogels, leeft in de vogelakker. De gelokaliseerde dieren worden door de vrijwilligers verplaatst of de ligplek wordt tijdelijk met gaas omheind zodat er omheen gemaaid kan worden.
We hopen met werkwijze veel nesten en jonge dieren te kunnen sparen. We rekenen op de medewerking van beheerder, akkervogelteller en dronepiloot.
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!