Weidevogels in Fryslân - Jaarbericht 2022

Weidevogels in Fryslân - Jaarbericht 2022

1 november 2022
Maandag 31 oktober jl werd in Baaium het eerste exemplaar van het Jaarbericht 2022 - Weidevogels in Fryslân overhandigd aan Douwe Hoogland, natuurgedeputeerde Fryslân. Voor het vierde jaar op rij werd in dit Jaarbericht een overzicht gegeven van de cijfers van het afgelopen broedseizoen. De redactie bestaat uit zes partijen die zich in Fryslân bezighouden met het monitoren van de weidevogels.
Conclusie van dit jaar was dat het een iets boven gemiddeld seizoen was, maar dat dat niet meer goed genoeg is om voldoende gruttokuikens groot te krijgen om de soort in stand te houden. Het BTS, een cijfer voor het broedsucces, kwam net in de categorie 'onvoldoende' uit.
Het Jaarbericht besteedt ook aandacht aan de weersextremen die de vogels dit jaar meemaakten en aan de samenwerking van veel verschillende partijen binnen het weidevogelbeheer. Speciale aandacht gaat uit naar de scholekster, een soort in de problemen.
Het Jaarbericht kan digitaal worden ingezien via onderstaande link.
Weidevogels in Fryslân - Jaarberiht 2022
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!