Even voorstellen

De organisatie van Agrarisch Collectief Waadrâne bestaat uit de volgende personen:
 

‘Hart voor de natuur’

Naam: Hans Kroodsma
Functie: Voorzitter Waadrâne
Beroep: Melkveehouder in Jannum, 150 melkkoeien, 85 hectare land, waarvan 35 hectare gebruikt wordt voor weidevogelbeheer.
Grootste drijfveer: ,,Ik vind het prachtig om als boer samen te werken met de natuur. Het gevoel dat je in het voorjaar krijgt als je door het weiland loopt met de koeien en de vele vogels om je heen, dat is onbetaalbaar.’’
 

‘Overbrengen op de jeugd’

Naam: Gerard Fokkema
Functie: Secretaris Waadrâne
Beroep: Docent Veehouderij/Loonwerk bij het Aeres MBO en akkerbouwer/veehouder in Ternaard
Grootste drijfveer: ,,Dat iedereen de kans krijgt om aan natuurbeheer te doen. Voor mij persoonlijk is het deel uit maken van dit bestuur een mooie manier om bij te blijven van alle ontwikkelingen die er spelen. Dat kan ik op school weer overbrengen op de jeugd.’’


‘Samenwerking heel belangrijk’

Naam: Piebe Dijkstra, Stiens
Functie: Bestuurslid Waadrâne
Beroep: Melkveehouder in Stiens, 100 melkkoeien, 30 schapen, 70 hectare land waarvan 13 hectare natuurbeheer.
Grootste drijfveer: ,,De vogels die er zijn moeten we zoveel mogelijk behouden en dat kunnen we bereiken door zoveel mogelijk boeren/beheerders erbij te betrekken. Die samenwerking is heel belangrijk. We moeten het met z’n allen doen!’’
 

‘Anderen motiveren en mogelijkheden zoeken’

Naam: Corrie Terpstra-van der Meer
Functie: Algemeen coördinator
Beroep: Akkerbouwer en melkveehouder in Ee, 130 melkkoeien met jongvee, 100 hectare land (5 hectare suikerbieten, 2 hectare graan, 15 hectare mais en de rest gras), waarvan 11 hectare voor akkervogelbeheer en 15 hectare voor weidevogelbeheer.
Grootste drijfveer: ,,Ik geniet ervan om te zoeken naar verschillende mogelijkheden van inpassing van natuur op het agrarisch bedrijf. Uit ervaring weet ik hoe mooi het is om de natuur ook een plekje te geven op je bedrijf. Ik vind het belangrijk om anderen daar ook voor te motiveren.’’


‘Enthousiasme overbrengen’

Naam: Betty Sinia
Functie/Beroep: Administratief medewerker Waadrâne. Ik zorg dat de deelnemersadminstratie op orde is. Daarnaast houd ik de website van Waadrâne bij, organiseer excursies en zorg ervoor dat de uitnodigingen/brieven correct naar de beheerders en andere relaties gaan. Samen met mijn gezin woon ik in Boarnwert, midden in het werkgebied van Waadrâne.  
Grootste drijfveer: ,,Als je ziet dat het werk wat wij doen resultaat oplevert, daar doe je het voor. Vervolgens is het belangrijk om het enthousiasme over te dragen op anderen, zodat het aantal boeren dat aan agrarisch natuurbeheer doet steeds groter wordt.’’
 

‘Bewustwording op gang’

Namen: Tjitske Dijkstra en Reinskje Brandsma
Functie: Gebiedscoördinatoren Waadrâne
Beroep: Tjitske heeft samen met haar man en zwager een melkveehouderij op 2 locaties (Raard, Holwerd) met 250 melkkoeien, 215 hectare land waarvan 115 hectare natuurbeheer. Reinskje heeft samen met haar man en zoon een melkveehouderij in Anjum met 90 melkkoeien, 73 hectare land waarvan 25 hectare natuurbeheer.
Grootste drijfveer: ,,Wij proberen vooral de bewustwording op gang te brengen. Als gebiedscoördinatoren hebben we veel contact met boeren en beheerders. Ook gaan we met de jeugd het veld in: polsstok springen, vogels spotten, dat vinden ze prachtig. En jong geleerd…’’

Naam: Hylke Hoekstra, woonachtig in Reitsum
Functie: Gebiedscoördinator Waadrâne
Beroep: Sinds 2012 zelfstandige in de agrarische dienstverlening, daarvoor onder andere werkzaam bij de Praktijkschool in Oenkerk. Ik houd mij hoofdzakelijk bezig met bemestingsplannen, kringloopwijzers en gecombineerde opgaves. Daarnaast ben ik in de zomermaanden werkzaam bij Staatsbosbeheer. En sinds het najaar 2019 dus ook als gebiedscoördinator bij de Waadrâne; in het leefgebied Open Grasland het werkgebied Raard en Hiaure en in het leefgebied Open Akkerland de cluster Ferwerderadiel.
 


 

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!