Locaties vogelkijkhutten

Wij beschikken over twee mobiele vogelkijkhutten welke vrij toegankelijk zijn. De vogelkijkhutten staan tijdens het broedseizoen vaak op locaties waar op dat moment veel weidevogels actief zijn. Op deze pagina vermelden wij de locatie waar deze vogelkijkhutten tijdelijk zijn neer gezet.

Locaties van de vogelkijkhutten in 2023:
  • Mts Sijtsma-Epema aan de Kouwereed in Wetsens
  • Mts. Anema-Jukema aan de Truerderdyk in Stiens
Naast een mobiele vogelkijkhut is er ook een 'vaste' vogelkijkhut. Deze staat bij natuurgebied 't Oogvliet van Staatsbosbeheer aan de Kelnersweg tussen Hallum en Wanswert.

De vogelkijkhutten waren van de Agrarische Natuurverenigingen totdat de ANV's zijn opgeheven in 2023.
De vogelkijkhut van voorheen ANV Om 'e Koaien, de 'Skûle' genaamd, is op 23 juni 2008 geopend door toenmalig gedeputeerde Piet Adema. De realisatie van de vogelkijkhut was mogelijk door onder andere subsidie vanuit Plattelandsprojecten.

De vogelkijkhut van voorheen ANV Guozzekrite is op 19 april 2019 geopend door Frans Kloosterman, voorzitter van de BFVW. De realisatie van deze vogelkijkhut is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Rabobank en Topteam Agrarische Verzekeringen.
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!