BEESPOKE, verrassend veel insecten

BEESPOKE, verrassend veel insecten

25 april 2022
Het project BEESPOKE gaat nu het derde en laatste jaar in. De ontwikkeling van de randen langs de percelen wordt door de deelnemende boeren en de diverse projectmedewerkers goed in de gaten gehouden en gemonitord. Zowel op aanwezige plantensoorten als op aanwezige insecten zoals hommels, bijen, andere bestuivers en plaagbestrijders.

Op dinsdag 12 april hebben we met beheerders, projectleiders en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) een bezoek gebracht aan twee kruidenrijke randen deelnemend in het BEESPOKE-project. Er is gekeken naar de beginontwikkeling van de diverse kruiden in de rand. Jojanneke Bijkerk van Cruydt-Hoeck heeft uitgelegd welke kruiden er in de randen te zien zijn en wat we nog kunnen doen om de beginontwikkeling van de randen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Na een kop soep en een paar broodjes hebben Arjen Strijkstra en Ate Boerema de resultaten van twee jaar insectenmonitoring in de randen en de naastliggende gewassen gepresenteerd. Hieruit komen toch verrassende resultaten wat betreft aantallen insecten in de rand, maar ook in de naastliggende landbouwgewassen. Dit was boven verwachting en geeft aan dat er veel insecten leven in agrarisch gebied!

Klik op de afbeeldingen voor de presentaties van Arjen Strijkstra (l) en Ate Boerema (r):
   
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!