Brûsplakbijeenkomsten met demo’s Faunavriendelijk maaien

Brûsplakbijeenkomsten met demo’s Faunavriendelijk maaien

18 april 2024
Op 24 en 26 april van 13.00 – 15.30 a.s. vindt er een tweetal Brûsplakbijeenkomsten met demo’s plaats in het kader van Faunavriendelijk maaibeheer. De informatie is interessant voor boeren, loonwerkers, jagers, nazorgers van de Vogelwacht, overheden en andere geïnteresseerden.
De organisatie is in handen van BoerenNatuur Fryslân en Grutsk op ús Greidefûgels.

Met de lente in volle gang en het maaiseizoen voor de deur brengen zij gezamenlijk de noodzaak onder de aandacht om tijdens het maaien rekening te houden met de aanwezige fauna in het veld. Dit geldt met name voor het maaien van de 1e en 2e snede (mei – juni). Faunavriendelijke maaimethoden en goede communicatie onderling zorgt voor minder maaislachtoffers en versterkt de biodiversiteit.

Centrale boodschap
  1. Alleen overdag maaien, dus niet ’s nachts.
  2. Van binnen naar buiten maaien.
  3. Maai in een rustig tempo, max 10-15 km/uur.
  4. Ga in gesprek met elkaar; de boer – loonwerker – nazorger. Gezamenlijk is men verantwoordelijk voor het succes.
  5. Laat waar mogelijk een meter vanaf de perceel rand/sloot staan.
Bijeenkomsten
Doel van de bijeenkomsten: informatie bieden aan bovengenoemde doelgroepen, zodat zij de handen ineen kunnen slaan om te kunnen maaien in de periode dat het gras kwalitatief het beste voor het vee is en daarnaast de jonge dieren in het land kunnen beschermen.
De bijeenkomsten bestaan uit twee delen; eerst de theorie, vervolgens de praktijk. In het eerste deel komen alle doelgroepen aan het woord en wordt uitleg gegeven over dit onderwerp. In het tweede deel wordt de nieuwste technologie gedemonstreerd.

Techniek en communicatie
Er zijn machines die met GPS-coördinaten heel precies om bijv. nesten heen kunnen maaien of met behulp van infrarood camera’s wild kunnen detecteren. Daarnaast is het heel belangrijk dat boeren, loonwerkers en nazorgers goed met elkaar communiceren. Beide invalshoeken zijn belangrijk en het één kan niet zonder het andere.
Dus de nieuwste techniek biedt uitgelezen mogelijkheden om wel te kunnen maaien als het gras het meest voedingsrijk is en daarnaast dat om nesten, kuikens en andere jonge dieren heen gemaaid wordt. Dat lukt alleen door samen te werken en te luisteren naar de behoeften van alle belanghebbenden. Zo realiseren we een positieve impact op de biodiversiteit in het Friese agrarisch gebied.

Samenwerking is de sleutel tot succes.
Voor deze Brûsplakbijeenkomsten worden alle doelgroepen en stakeholders uitgenodigd, waarbij de dialoog onderling gestimuleerd wordt. Wij geloven erin dat samenwerking de sleutel tot succes is. Daarbij hoort ook begrip voor elkaar, met elkaar meedenken en waar mogelijk meewerken.

Met elkaar staan we aan de lat voor het bedenken van duurzame oplossingen voor complexe milieukwesties. Door nu gezamenlijk inspanningen te bundelen, streven we ernaar om een positieve en blijvende impact te hebben op de natuur om ons heen.

Gedeputeerde De Vries van provinsje Fryslân sluit aan in Sneek
De gedeputeerde vertelt over het belang vanuit de provinsje voor dit initiatief en legt graag zijn oor te luister bij de partijen die het praktische werk uitvoeren. Wat speelt er bij hen en hoe kunnen we gezamenlijk tot de beste resultaten komen?

Demonstraties
De nieuwste drone wordt gedemonstreerd. Deze is voorzien van Artificial intelligence (AI), dit is de opvolger van de Infrarood drones. Verder worden nieuwe GPS-opname meters gedemonstreerd en is de Pöttinger Sensosafe aanwezig. We zijn nu nog aan het organiseren dat er nog meer machines aanwezig zijn.

Programma
Klik hier voor de programmering van de demo in Stiens.
Klik hier voor de programmering van de demo in Sneek.

 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!