Meer mogelijkheden voor Agrarisch Natuurbeheer per 2023

Meer mogelijkheden voor Agrarisch Natuurbeheer per 2023

12 januari 2023
Met ingang van 2023 wordt de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in Fryslân uitgebreid met meer doelen en meer budget. Het gaat dan met name om doelen op het vlak van het klimaat en de waterkwaliteit. Via ANLB-beheermaatregelen kan daar een bijdrage aan worden geleverd. Die maatregelen richten zich voornamelijk op randenbeheer langs sloten en bodemmaatregelen in de Categoriën Water en Klimaat.
Lees meer >>
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Bestel vandaag nog bloemenzaden en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!