Natuurvriendelijke duikers aangelegd

Natuurvriendelijke duikers aangelegd

9 november 2023
Een van de maatregelen uit het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap - Fryslân (HAC-F) van Landschapsbeheer Friesland (LBF), is de aanleg van natuurvriendelijke duikers. Veel duikers in het landschap vormen namelijk een obstakel voor vissen zoals de Bittervoorn, Driedoornige stekelbaars en Paling. Dit komt door buizen met een te kleine diameter, buizen die niet op de juiste diepte liggen of buizen die te ver uitsteken buiten de dam.

In samenwerking met de betrokken boeren hebben we gekeken naar de beste locaties om de vissen te helpen. Het is belangrijk dat deze locaties goed aansluiten op watergangen die uiteindelijk via vistrappen uitkomen in bijvoorbeeld het Lauwersmeer en de Waddenzee.

Afgelopen najaar hebben de deelnemende boeren hard gewerkt om de nieuwe duikers te plaatsen. Op dit moment zijn er al 20 duikers vervangen. We zijn verheugd dat we weer een stap hebben gezet naar een platteland met meer biodiversiteit.

Meer informatie over het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap - Fryslân (HAC-F) >>
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!