Startbijeenkomst Akkervogelmonitoring

Startbijeenkomst Akkervogelmonitoring

15 april 2023
“Warme kleren aan en een verrekijker meenemen” stond er op de uitnodiging voor onze groep vaste vrijwillige akkervogeltellers. Ieder jaar, aan het begin van het seizoen, wordt de akkervogelmonitoring afgestemd met de akkervogeltellers.

Al zeven jaar werken we met een vaste groep tellers, die heel veel kilometers over de akkers afleggen, om de aanwezige vogels te tellen. De resultaten van deze tellingen staan in de SOVON-rapportage ‘Fleanend, Ikkerfûgels yn Waadrâne 2016-2022’ welke binnenkort verschijnt. Jelle Postma van SOVON deelde deze resultaten alvast met de akkervogeltellers tijdens de startbijeenkomst.

Na een kop soep en enkele broodjes te hebben genuttigd werd een bezoek gebracht aan de vogelakkers aan de Dowemattereed. Onder leiding van Jelle Postma hebben we op zicht en geluid de volgende waarnemingen gedaan op en rond de vogelakker:
 • Reeën
 • Hazen
 • Graspiepers
 • Veldleeuweriken
 • Kneuen
 • Holenduiven
 • Grutto’s
 • Kievit
 • Torenvalk
 • Bruine kiekendief
 • Wilde eenden
 • Krakeenden
en een groep verwaaide en verkleumde akkervogeltellers.

 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!