Categorie Klimaat

Categorie Klimaat

Voor de landbouw is het op zowel nationaal, Europees en mondiaal niveau van belang om zich aan te passen aan de klimaatverandering en te werken aan een vermindering van haar bijdrage aan klimaatverandering. Voor de landbouw zijn vooral de stijging van de temperatuur en de verandering in regenval en weersextremen van grote invloed. De landbouw ondervindt niet alleen de gevolgen van klimaatverandering, maar kan ook bijdragen aan het oplossen van de klimaatproblemen.
Voor de akkerbouw geldt dat een verandering van grondbewerking, de teelt van andere gewassen of de teelt van biomassa kan bijdragen aan het opnemen van CO2 uit de atmosfeer. Op bedrijfsniveau kan men denken aan het aanpassen van grondbewerkingstechnieken, het beheer van de bodem, bemesting, teelt- en gewaskeuze. Hierdoor wordt de emissie van broeikasgassen beperkt.

De ANLb-pakketten die worden toegepast in Categorie Klimaat zijn vooral gericht op bodemmaatregelen (meer organische stofopbouw) en voor een klein deel aanpassen van gewaskeuze en kunnen worden toegepast op zowel grasland als bouwland.

De pakketten leveren een bijdrage aan beheerfuncties beschreven in het Natuurbeheer-plan 2023 van Provinsje Fryslân:

  • Vastleggen van CO2
  • Reduceren van broeikasgassen
  • Omgaan met verzilting
 

Beheerkalender Categorie Water en Klimaat


Toegepaste pakketten

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!