BIMAG

BIMAG

Boeren tellen zelf vlinders

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamelijk een programma opgezet om boeren zelf (dag- en nacht)vlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied. In 2019 hebben er 21 boeren meegedaan en in 2020 is dit opgelopen tot 49 deelnemende boeren. Het doel is om in 2022 op 100 verschillende bedrijven vlinders te tellen. Bron: De Vlinderstichting | BIMAG

Vanaf 2020 wordt er ook in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne ook op 3 locaties meegedaan aan BIMAG. Vanaf 1 april tot 1 november worden om de 2 weken 's avonds 3 LED-emmers geplaatst om nachtvlinders te vangen. Een op het erf, een op regulier grasland/akkerland en een op een perceel waar aan agrarisch natuurbeheer wordt gedaan, bijvoorbeeld kruidenrijk grasland of akkerrand. s' Morgens worden de emmers gecheckt en worden de aanwezige nachtvlinders geteld, gedetermineerd en weer losgelaten.

Nieuwsgierig naar meer informatie over BIMAG? Bezoek dan de pagina over BIMAG op de website van de Vlinderstihting. 

Telling maandag 25 juli 2022:
De nacht van zondag 24 op maandag 25 juli was een warme nacht. Ideaal om nachtvlinders te vangen! Het resultaat was dan ook geweldig met meer dan 20 verschillende soorten nachtvlinders in de 3 LED-emmers. In totaal zijn er meer dan 250 nachtvlinders geteld!
Een kleine opsomming van de gevangen soorten: kroosvlindertje, kortzuiger, kleine beer, breedband huismoeder, gestreepte goudspanner, halmrupsvlinder, vlekstipspanner, aardappelstengelboorder, spitsvleugelgrasuil, spikkelspanner en diverse gammauil soorten.
Ook zijn er verschillende torsoorten gevangen. Volgens Arjen Strijkstra, bijenlector bij Hogeschool Van Hall Larenstein, “Torren zijn zeer belangrijk voor de grond”.
  

Resultaten donderdag 12 augustus 2021:
       

Vrijdag 1 juni 2021 is door Tjitske Dijkstra een demonstratie gegeven over het BIMAG-project op Christelijke Basisschool Bernewird in Bornwird.
Fotoalbum 1 juni 2021 KBS Bernewird

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!