Fjildlab

Fjildlab

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.


In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit verschillende kenniskringen: Bodem, Duurzame energie en klimaat, Mest, Natuur, landschap en biodiversiteit, Voeding, Voer, Water, Mitigatie en Adaptatie aan verzilting projecten geïnitieerd en uitgevoerd die bijdragen aan een circulaire economie en de verduurzaming van de landbouwsector. Binnen het Fjildlab wordt samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Agrarisch Collectief Waadrâne en ondernemers uit Noordoost-Fryslân samengewerkt. Eind 2018 is de Regio Deal Noordoost-Friesland vanuit het Rijk toegekend en dat betekent het Fjildlab verder tot uitvoering kan worden gebracht. 

Lees het QOP-magazine 2022. Hierin wordt je meegenomen langs alle projecten die zijn gestart, soms al zijn afgerond en vaak nog lopend zijn en mogelijk zijn gemaakt door subsidie vanuit de Regiodeal Versnellingsagenda. Een aantal van deze projecten zijn via Fjlidlab tot uitvoereing gebracht.

Kijk voor meer informatie op www.fjildlab.nl.

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!