Vlasproject

Vlasproject

Vlas in Noardeast-Fryslân

Een nieuw 'oud' gewas, nieuwe mogelijkheden, nieuwe verbindingen een duwtje geven voor behoud en versterken van ons mooie landschap. Dat is de reden waarom Agrarisch Collectief Waadrâne is gevraagd mee te werken bij het van de grond krijgen van het vlasprojekt Wad van Waarde van House of Design.
Wad van waarde is een initiatief waarmee de komende jaren biobased herbruikbare alternatieven ontwikkeld worden voor plastic producten die vaak in de Waddenzee belanden. Er wordt gestart met het maken van afbreekbare halffabricaten, van o.a. vlas, waarmee we bijvoorbeeld vissershandschoenen, bootkussens en voedselverpakking kunnen maken.

Agrarisch Collectief Waadrâne staat voor natuurinclusieve bijdragen op de
boerderij en heeft hierin expertise en draagvlak opgebouwd in de regio. Daardoor kan een afweging worden gemaakt waar boeren zich voor willen en kunnen inzetten en onder welke voorwaarden. Verschillende maatschappelijke opgaven, waar ook de landbouw een verantwoording in wil nemen, vergen goede afspraken, goede voorwaarden en een passende waardering. Met Eileen Blackmore van House of Design hebben we hierover overeenstemming bereikt en zijn we de samenwerking aangegaan.

Op de websites van House of Design of It Erfskip kunt u meer lezen over het project Wad van Waarde.

Tip: In juni en juli is het mogelijk om vanuit Blije de Vlasroute - Follow the blue line te volgen. Tijdens de vlasdagen zijn er diverse activiteiten en demonstraties. Kijk op www.vlasroute.nl voor de route en locaties.

In de Wykein-bijlage van het Friesch Dagblad van 22 mei 2022 stond onderstaand artikel over het Vlasproject:

 

 
 
 
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!